ชื่อไทย : เอื้องต่อหัวแดง
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : The Thai Micropera
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micropera thailandica (Seidenf. & Smitin.) Garay
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ลำต้นเป็นแท่งกลมขนาดเล็ก
ใบ :
 ใบรูปแถบ กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 12 – 16 เซนติเมตร ปลายใบหยักเว้าไม่เท่ากัน
ดอก :
ออกดอกเป็นช่อ ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ขนาดบานเต็มที่กว้าง 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปหอกกลับแกมขอบขนานสีเหลืองอ่อน ขอบและปลายกลีบสีม่วงแดง กลีบดอกรูปรีสีเหลืองอ่อน กลีบปากรูปไข่กลับ สีเหลืองอ่อน ปลายกลีบสีม่วงแดง
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : เมษายน สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       กล้วยไม้อิงอาศัย พบได้ตามป่าดิบ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร
ถิ่นกำเนิด       …………………………………………..
การกระจายพันธุ์        ไทย และเวียดนาม
การปลูกและการขยายพันธุ์ : วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว หรือถ่าน ให้ภาชนะและเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้น หากติดขอนไม้หรือต้นไม้ควรให้แสงส่องถึง พรางแสงด้วยซาแรนประมาณ 50 – 60 % อากาศควรถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการตัดยอด หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวน
แหล่งอ้างอิง : http://orchidspecies.com/micropthailandica.htm [๑] สันติ   วัฒฐานะ จรัญ มากน้อย และ ดวงจันทร์ วุฒิสาร. ๒๕๕๑. สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล้วยไม้ไทย 2. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554